"Wzrastanie i rozwój ucznia to cele, pod którymi podpisują się obiema rękami wszyscy nauczyciele i wszystkie szkoły. Jednak metody nauczania, stosowane przez większość nauczycieli i sankcjonowane przez większość władz oświatowych, prowadzą w rezultacie do tego, że uczniowie czują się beznadziejnie zależni, niedojrzali, dziecinni. Zamiast popierać rozwój odpowiedzialności, nauczyciele stosują wobec uczniów w każdym wieku dyktat i kontrolę, jak gdyby nie można było im zaufać i jakby nigdy nie mieli stać się ludźmi odpowiedzialnymi. Poprzez wychowanie bez porażek ukazujemy, co należy zrobić, by owo wzrastanie i rozwój rzeczywiście następowały, a nie były jedynie istotami ludzkimi, że stosunki, jakie rozwijają się między nimi, a nauczycielami, zależą od tego, jak będą przez nich traktowani."

Thomas Gordon

 

Thomas Gordon

   Nieżyjący już amerykański psycholog kliniczny, psychoterapeuta rodzinny, trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, bliski przyjaciel Carla Rogersa. Jest autorem książek wydawanych na całym świecie aż w 28 językach. Ich sprzedaż przekracza rocznie 6 milionów egzemplarzy. W Polsce ukazały się między innymi tytuły: "Wychowanie bez porażek", "Jak dobrze żyć z ludźmi?" oraz "Wychowanie bez porażek w szkole".

   Program wychowawczy szkoły zakłada ścisłą współpracę między uczniem, nauczycielem i rodzicem. Opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku. 


TRENING SKUTECZNEGO NAUCZYCIELA

Współpracę z Centrum Gordona rozpoczęliśmy w 2012 r.

Od tego czasu kadra nauczycielska systematycznie bierze udział w szkoleniach TSN. Ostatnie warsztaty odbyły się          w styczniu 2016 roku. Następne zaplanowano na sierpień 2017. 

Nauczyciele okazują dziecku akceptację i szacunek przez:

 • szacunek dla jego uczuć i potrzeb,
 • akceptację trudności i ograniczeń dziecka,
 • unikanie ocen moralnych i diagnoz,
 • dostrzeganie starań i mocnych stron dziecka,
 • obdarzanie zaufaniem, wspieranie samodzielności dziecka,
 • nie używanie siły i przemocy jako kary,
 • poświęcenie dziecku czasu i uwagi.

Nauczyciele i wychowawcy stawiają dziecku granice, normy, wymagania przez:

 • pokazywanie dziecku praw rządzących światem fizycznym i społecznym,
 • wspólne wyznaczane celów,
 • pozwalanie na poniesienie konsekwencji własnych zachowań dziecka,
 • egzekwowanie wymagań.

W marcu 2017 odbył się TRENING SKUTECZNEJ MOTYWACJI DLA MŁODZIEŻY

Wzięli w nim udział uczniowie klas szóstych i pierwszej gimn. 

 TSK w ramach lekcji wychowawczej

W programie wychowawczym znajdują się tematy dotyczące współistnienia w grupie i relacji międzyludzkich. W pierwszej kolejności podejmuje się temat „uczuć”, który uczą dziecko analizować jego wewnętrzne życie oraz wspomagać               w odczytywaniu własnych uczuć, przyczyn oraz skutków związanych z doświadczaniem różnych stanów psychicznych.

 


TRENING SKUTECZNEGO RODZICA,

jest dedykowany rodzicom. Terminy warsztatów uzgadniamy indywidualnie pod warunkiem uzbierania się grupy 10 osób. 

 Cele kursu dla rodziców:

 • skuteczne konfrontowanie się z nieakceptowanym zachowaniem dzieci,
 • pomoc dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów,
 • stawianie granic,
 • rozwiązywanie konfliktów między rodzicem, a dzieckiem,
 • skuteczne przekazywanie dziecku wartości,
 • budowanie autorytetu rodzicielskiego,
 • autentyczne wyrażanie siebie, by kształtować pozytywne relacje z dzieckiem.


WYWIADÓWKI 

Wszystkie spotkania mają charakter trojstronny. Uczestniczą   w nich uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Zgodnie z zasadą "nic o nas bez nas".
 Takie spotkania mają na celu:
 • Zrozumienie istoty uczenia się,  jako procesu trwającego całe życie. 
 • Poczucie odpowiedzialności za własne osiągnięcia edukcyjne
Designed by: Joomla solmedia.pl
\n