W informacjach klasowych pojawiły się wiadomości odnośnie wycieczek tematycznych!

Akcja Letnia 2022

Obóz sportowo - rekreacyjny
Borne Sulinowo

Obóz przeznaczony głównie dla uczniów z klas 4-8 SP i LO

Liczba Miejsc: 50

Termin:  27.06.2022 – 08.07.2022

 

Akcja Letnia 2022

Obóz sportowo - rekreacyjny
Borne Sulinowo

Obóz przeznaczony głównie dla uczniów z klas 4-8 SP i LO

Liczba Miejsc: 50

Termin:  27.06.2022 – 08.07.2022

 

Akcja Letnia 2022

Obóz sportowo - rekreacyjny
Borne Sulinowo

Obóz przeznaczony głównie dla uczniów z klas 4-8 SP i LO

Liczba Miejsc: 40

Termin:  27.06.2022 – 08.07.2022

 

Akcja Letnia 2022

Spływ kajakowy
Pomorze Zachodnie

Studnica, Pokrzywna, Grabowa do Wieprzy

Obóz przeznaczony dla uczniów, którzy ukończyli przynajmniej (!!!) 5-tą klasę szkoły podstawowej.

Liczba Miejsc: 15

Termin: 17.07.2022 – 23.07.2022

 

Akcja Letnia 2022

Spływ kajakowy
Pomorze Zachodnie

Studnica, Pokrzywna, Grabowa do Wieprzy

Obóz przeznaczony dla uczniów, którzy ukończyli przynajmniej (!!!) 5-tą klasę szkoły podstawowej.

Liczba Miejsc: 15

Termin: 17.07.2022 – 23.07.2022

 

Akcja Letnia 2022

Spływ kajakowy
Pomorze Zachodnie

Studnica, Pokrzywna, Grabowa do Wieprzy

Obóz przeznaczony dla uczniów, którzy ukończyli przynajmniej (!!!) 5-tą klasę szkoły podstawowej.

Liczba Miejsc: 15

Termin: 17.07.2022 – 23.07.2022

 

Akcja Letnia 2022

Połkolonie - Poznań

 Półkolonie przeznaczone dla uczniów z klas 0-3 SP

Turnusy:  Półkolonia P-1, 4 lipca 2022 – 8 lipca 2022

Półkolonia P-2, 11 lipca 2022 – 15 lipca 2022

Ilość miejsc ograniczona!

Akcja Letnia 2022

Połkolonie - Poznań

 Półkolonie przeznaczone dla uczniów z klas 0-3 SP

Turnusy:  Półkolonia P-1, 4 lipca 2022 – 8 lipca 2022

Półkolonia P-2, 11 lipca 2022 – 15 lipca 2022

Ilość miejsc ograniczona!

Akcja Letnia 2022

Połkolonie - Poznań

 Półkolonie przeznaczone dla uczniów z klas 0-3 SP

Turnusy:  Półkolonia P-1, 4 lipca 2022 – 8 lipca 2022

Półkolonia P-2, 11 lipca 2022 – 15 lipca 2022

Ilość miejsc ograniczona!

Akcja Letnia 2021

Rajd rowerowy
Pojezierze Warmińsko - Mazurskie

Obóz przeznaczony głównie dla uczniów z klas 5-8 SP i LO

Liczba Miejsc: 15

Termin:  12.07.2021 – 24.07.2021

Ilość miejsc ograniczona!

Akcja Letnia 2022

Kolonia wypoczynkowa
Borne Sulinowo

Obóz przeznaczony głównie dla uczniów z klas 0-3 SP

Liczba Miejsc: 15

Terminy:  27.06.2022 – 08.07.2022

27.06.2022 – 02.07.2022 (1-szy Tydzień)

03.07.2022 – 08.07.2022 (2-gi Tydzień)

na 1 tydzień – Brak wolnych miejsc

na 2 tydzień – Kilka ostatnich wolnych miejsc

Akcja Letnia 2022

Kolonia wypoczynkowa
Borne Sulinowo

Obóz przeznaczony głównie dla uczniów z klas 0-3 SP

Liczba Miejsc: 15

Terminy:  27.06.2022 – 08.07.2022 (całe 2 Tygodnie)

27.06.2022 – 02.07.2022 (1-szy Tydzień)

03.07.2022 – 08.07.2022 (2-gi Tydzień)

na 1 tydzień – Brak wolnych miejsc

na 2 tydzień – Kilka ostatnich wolnych miejsc

Akcja Letnia 2022

Kolonia wypoczynkowa
Borne Sulinowo

Obóz przeznaczony głównie dla uczniów z klas 0-3 SP

Liczba Miejsc: 15

Terminy:  27.06.2022 – 08.07.2022 (całe 2 Tygodnie)

27.06.2022 – 02.07.2022 (1-szy Tydzień)

03.07.2022 – 08.07.2022 (2-gi Tydzień)

na 1 tydzień – Brak wolnych miejsc

na 2 tydzień – Kilka ostatnich wolnych miejsc