Informacje dla klasy 3

PLAN LEKCJI

NIEZBĘDNIK UCZNIA

"WYPRAWKA"

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

BASEN - WF

AKTUALNOŚCI

SPOTKANIA Z RODZICAMI
15/09/2022 - Godzina 17:00

WYJAZDOWE FORMY PRACY

WYCIECZKA TEMATYCZNA
WRONIAWY
07-09 listopada 2022