zdjęcie1

JAK UCZYMY?

Aby sprostać wymaganiom zmieniającego się świata, edukacja musi być skrojona na miarę, by w przyszłości uczeń mógł wykazać się nie tylko dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, ale też umiejętnością pracy w zespole, inteligencją emocjonalną, znajomością języków obcych, organizacją pracy własnej, odpowiedzialnością, dociekliwością, otwartością. Rolą nauczyciela jest – inspirować, nadawać cel i kierunek, a efektem dobrej pracy jest uczeń, który nabył umiejętność uczenia się i uzyskał  maksymalny możliwy wynik (uwzględniając różnice indywidualne).

NA PIERWSZYM ETAPIE NAUCZANIA W KLASACH 0-3

Zajęcia odbywają się od 8.15 – 16.10
W klasach  do 20 osób ( z podziałem na grupy)

Edukacja wczesnoszkolna (pisanie,czytanie, liczenie, rozumowanie)

  • Język angielski 5-7 godzin/ tygodniowo
  • Język hiszpański I niemiecki / realizowany w formie zajęć nadprogramowych
  • Informatyka z elementami programowania
  • Umiejętności społeczne, plastyczne i muzyczne)
  • Aktywność fizyczna realizowana przez zajęcia gimnastyczne, korekcyjne,pływanie, narty, umiejętność jazdy na rowerze

Zamiast tzw. “świetlicy” uczniowie uczestniczą  w zajęciach warsztatowych utrwalających nabyte umiejętności min. Poprzez: teatr, taniec, sport, rozwijanie wrażliwości plastycznej i muzycznej, trening umiejętności społecznych.

W roku szkolnym 2019/2020 są to: kinezjologia, bum bum rurki, gry planszowe, programowanie, zabawy z językami obcymi(iberiada – język hiszpański i germanica – język niemiecki), taniec, ping-pong oraz warsztaty kulinarne.

NA DRUGIM ETAPIE NAUCZANIA W KLASACH 4-8

Zajęcia odbywają się od 8.15 – 16.10
W klasach  do 20 osób ( z podziałem na grupy)

Uczymy przedmiotów podstawowych na poziomie rozszerzonym

matematyka, język polski
język angielski w wymiarze 5-7 godzin/tydzień
język hiszpański lub niemiecki do wyboru 2 godziny w tygodniu od klasy 4
aktywność fizyczna zajęcia na sali gimnastycznej, basen, narty, snowboard,rower

Fakultety – powtórka przed egzaminem
Przygotowujemy do egzaminów zewnętrznych prowadząc sobotnie zajęcia fakultatywne w klasie ósmej.

Udostępnij artykuł