Picture of Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

Joanna Cydejko-Cwojdzińska

PRYWATNA CZY PUBLICZNA?

Szanowni Państwo, 

Wybór szkoły, to wielka odpowiedzialność, która spoczywa przede wszystkim na rodzicach.

Dobra szkoła daje gwarancję, że  efektem nauczania będzie dobrze rozwinięty umysł, pasja do nauki, umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy , umiejętności komunikacyjne oraz dobre zdrowie w  ujęciu holistycznym (psychicznym, fizycznym i biologicznym)

Takie zasoby to solidny  fundament do dalszego rozwoju.

Zastanówmy się zatem jaką mamy gwarancję, że nasze dziecko zostanie wyposażone w te kompetencje korzystając z prawa do bezpłatnej nauki. 

Obserwując  takie wydarzenia  jak ubiegłoroczny strajk nauczycieli i adaptacja do nowych warunków nauczania w okresie zagrożenia epidemiologicznego,  nie da się  nie zauważyć, postępującej  degradacji roli szkoły i zawodu nauczyciela. Zwiększanie nauczycielom obowiązków, niska płaca, pozbawianie ich  autorytetu, powodują narastającą frustrację środowiska. Efekt reformy edukacji oraz epidemia tę fatalną sytuację jeszcze pogorszyły.   W ubiegłych latach bardzo popularne stały się usługi korepetytorów.  Rodzic we własnym zakresie szuka zajęć popołudniowych rozwijających pasję dziecka. Płaci, traci czas na dojazdy i nie ma gwarancji jakości, bo w tej sytuacji – trudno określić kto ma faktyczny wpływ na rozwój ucznia. W przygotowywaniu do egzaminów w roli ekspertów kreują się min. gazety, media społecznościowe i inne instytucje obiecujące uczniom, że korzystając z ich zasobów edukacyjnych osiągną sukces. Taki obrazek obserwujemy od lat. Nietrudno domyślić się, jakie mogą być tego konsekwencje. Przypomina to trochę zjawisko  ”tsunami” Na szczęście zostaliśmy wyposażeni w mechanizmy adaptacyjne. 

Zatem – czy uwierzymy, że prawo do bezpłatnej nauki zabezpieczy nam odpowiedni poziom edukacyjny na miarę potrzeb 21 wieku,  zależy tylko od nas. 

Wszystkich tych, którzy postrzegają edukację jako wartość i chcą zadbać o właściwy poziom edukacji swojego dziecka oraz  podzielają mój punkt widzenia , zapraszam do realizacji obowiązku szkolnego w Eurece.  Od 20 tu lat, oferujemy edukację na najwyższym poziomie, co  potwierdzają wyniki obowiązkowych ogólnopolskich egzaminów. Uczymy efektywnie, dostosowując optymalnie formy pracy z uwzględnieniem potrzeb uczniów. Od września 2019 uczymy się na  osiedlu Przyjaźni 136 w Poznaniu. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem dydaktyczno -sportowym. Zapewniamy bezpieczeństwo i naukę w przyjaznej atmosferze.

Z uwagi na sytuację w kraju  nabór na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzony w trybie ciągłym do ostatniego dnia sierpnia. 

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

Joanna Cydejko Cwojdzińska

Udostępnij artykuł