Regulamin zamawiania posiłków w szkole

W tym zakresie wszystkie sprawy autonomicznie prowadzi firma ADAMUS, której pracownicy posiłki przygotowują na miejscu.

Szczegóły dotyczące rejestracji dziecka w ich systemie, składania zamówień i rozliczeń z tą firmą znajdą Państwo na poniższej stronie:

Spożywanie jakichkolwiek posiłków jest możliwe wyłącznie podczas ustalonych przerw śniadaniowej i obiadowej (z drobnymi wyjątkami) i tylko w miejscach na stałe lub doraźnie wyznaczonych do tego celu przez dyrekcję szkoły.