EUREKA!

Łączymy to co najlepsze w nowym i starym.
Dlatego ilekroć wspominamy o czymś “nowym” mówimy w istocie o nowatorskim ułożeniu istniejących już elementów.
Cała literatura napisana we współczesnym języku angielskim składa się
z różnych zestawień zaledwie 26 liter.
Wszystkie obrazy na świecie są kombinacją zaledwie trzech podstawowych kolorów.
Cała muzyka jest kombinacją co najwyżej 12-u nut.
Skomplikowane obliczenia komputerowe dokonywane są za pomocą układów dwóch elementów.

PRYWATNA CZY PUBLICZNA

Drodzy rodzice,
wybór szkoły, to wielka odpowiedzialność, która spoczywa przede wszystkim na Was. Dobra szkoła daje gwarancję, że dziecko zostanie wyposażone
w takie zasoby jak: dobrze rozwinięty umysł, pasja do nauki, umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy , umiejętności komunikacyjne a także zdrowie w ujęciu holistycznym (psychiczne, emocjonalne i fizyczne).

POTWIERDZONA JAKOŚĆ NAUCZANIA

Poziom wiedzy naszych uczniów jest weryfikowany min. w oparciu o egzaminy zewnętrzne OKE oraz językowe Cambridge English Qualification. (Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools).

JAK UCZYMY?

Aby sprostać wymaganiom zmieniającego się świata, edukacja musi być skrojona na miarę, by uczeń mógł w przyszłości wykazać się nie tylko dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, ale też umiejętnością pracy w zespole, inteligencją emocjonalną, znajomością języków obcych,organizacją pracy własnej, odpowiedzialnością, dociekliwością, otwartością.

BAZA LOKALOWA

Zobacz gdzie się znajdujemy, jak wygląda nasza szkoła, jakimi zasobami
i udogodnieniami lokalowymi dysponujemy.

— ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 —

PIĄTEK - 21 CZERWCA 2024