fbpx

Procedura naboru

Spotkanie z rodzicami online

Spotkanie z rodzicami kandydata odbędzie się w terminie ustalonym z sekretariatem szkoły.

Decyzja

Informacja od dyrektora
o przyjęciu kandydata do szkoły lub odmowie.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy i wpłata wpisowego w terminie 7 dni od uzyskania pozytywnej decyzji dyrektora.

Opłaty

Czesne

PŁATNOŚĆ PRZEZ 10 MIESIĘCY
1200,00 + wpisowe 2000,00 zł *
 • Opieka nad uczniem od godz. 8:15 - 16:15
 • Nauczanie przedmiotów w poszerzonym zakresie w/g rozporządzenia MEN
 • Język angielski 5 - 7 godz. tygodniowo - od klasy I
 • Drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub hiszpański - 2 godz. od klasy IV
 • Egzaminy Cambridge English - certyfikacja zaplanowana w toku nauczania
 • Dostęp do e-nauczania, profilu indywidualni, platform edukacyjnych
 • Zajęcia fizyczne na własnej sali gimnastycznej
 • Nauka w nowocześnie wyposażonych klasach
 • Tematyczne zajęcia pozalekcyjne - zamiast świetlicy
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz medyczna
 • Wyjazdowe formy pracy oraz zajęcia indywidualne płatne dodatkowo
10 RAT

Czesne

PŁATNOŚĆ PRZEZ 12 MIESIĘCY
1000,00 + wpisowe 2000,00 zł *
 • Opieka nad uczniem od godz. 8:15 - 16:15
 • Nauczanie przedmiotów w poszerzonym zakresie w/g rozporządzenia MEN
 • Język angielski 5 - 7 godz. tygodniowo - od klasy I
 • Drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub hiszpański - 2 godz. od klasy IV
 • Egzaminy Cambridge English - certyfikacja zaplanowana w toku nauczania
 • Dostęp do e-nauczania, profilu indywidualni, platform edukacyjnych
 • Zajęcia fizyczne na własnej sali gimnastycznej
 • Nauka w nowocześnie wyposażonych klasach
 • Tematyczne zajęcia pozalekcyjne - zamiast świetlicy
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz medyczna
 • Wyjazdowe formy pracy oraz zajęcia indywidualne płatne dodatkowo
12 RAT

* – wpisowe, wpłacone na etapie rekrutacji, stanowi ostateczne potwierdzenie decyzji rodziców o zapisaniu dziecka do szkoły,

a po rozpoczęciu edukacji podlega rozliczeniu w ogólnym systemie opłat za szkołę, w tym należności z tyt. opłat wstępnych